Als je het beter kunt dan een tekstschrijver moet je natuurlijk zelf doen.

Zo nuchter staan de meeste tekstschrijvers tegenover mensen die vanwege hun opleiding of aanleg zelf goede teksten kunnen produceren. Er is inmiddels wel wat aan de hand met de Nederlandse taal. Er zijn generaties die zich ergeren aan het huidige taalgebruik van sommige mensen of in de media. Dat is geen nieuwe ontwikkeling en eigenlijk iets van alle tijden. Zo ook de keuze welke benadering nu het beste is; de je of u vorm. Daarvoor is het noodzakelijk te weten voor welke persoon of doelgroep je tekst bestemd is. Tekstschrijven is niet alleen een zaak van een bericht of boodschap taalkundig goed op papier c.q. online zetten. Je hebt een doel met je tekst en je wilt dat de ontvanger dat bericht oppakt op de wijze die jij graag zou willen. Hier komt creativiteit en uitdrukkingsvaardigheid bij kijken. En wil je dan nog zelf de tekst of teksten schrijven en heb je daar dan wel de tijd voor?

Een goede tekstschrijver kan je helpen om juist het door jou gewenste resultaat te bereiken.schrijver1

Op de eerste plaats de factor tijd. Voor goede tekst moet je niet op een uurtje meer of minder kijken. Je zult het wellicht tussen andere werkzaamheden willen doen, dus met onderbrekingen. Je wilt je tekst vast en zeker ook nog een paar keer willen herlezen. Er is immers niets vervelender als in de tekst toch nog fouten zouden sluipen. Nog essentiƫler is om je goed te kunnen verplaatsen in de persoon of personen voor wie je tekst bestemd is. Als je tekst alleen gaat hoe jij erover denkt of hoe goed je organisatie wel is of dat jij alleen het alles zaligmakende product kan leveren gaat al vijftig procent van je boodschap bij de ontvangen verloren. Die wil namelijk weten wat je boodschap voor hem/haar betekent, wat voor nut het heeft op jouw voorstel in te gaan of wat hij/zij er beter van kan worden. Met deze voorwaarden komt een tekstschrijver waarschijnlijk al wat meer in beeld.

Op internet kun je niet om Google heen.

Er zijn tal van voorwaarden waaraan een goede websitetekst moet voldoen om een goede ranking bij Google te bewerkstelligen. Een tekstschrijver zal daar rekening mee (moeten) houden, maar het moet niet doorslaan. Google is een middel, degenen die je wilt bereiken is je doel. Je doelgroep zal niet blij zijn om een tekst te moeten lezen waar de zoekwoorden overdreven veel in verwerkt zijn. In plaats van belangstelling op te wekken -een eerste vereiste van een website- zal irritatie de kop op steken. Je mag in zo'n geval blij zijn als de homepage nog gelezen wordt. Ook in websites gaat het er om de bezoeker te boeien, te binden en te laten reageren. Dus stel ook hier jezelf in de plaats van de persoon van jouw doelgroep. Probeer vanuit de ontvanger te denken. Bovendien hoort bij een aantrekkelijke website, behoudens een goede tekst, ook dat deze gemakkelijk leesbaar moet zijn. Dus niet van die kriebelig kleine lettertjes, die op een smartphone al helemaal niet te ontcijferen zijn. En tot slot, heb niet de illusie dat een bezoeker alle pagina's van je website zal bezoeken. De voor de bezoeker belangrijkste drie pagina's zijn bepalend. Internet gebruikers zappen net zo makkelijk als televisiekijkers. Voor een goede tekstschrijver zijn dit zaken waar vanzelfsprekend rekening mee gehouden wordt.

De toegevoegde waarde van groen.

Als er een onderwerp is dat de laatste tijd alle aandacht krijgt, is het wel alles wat te maken heeft met duurzaamheid, milieu, recycling, energiebesparing en beperking van co2 uitstoot. Dit alles wordt gemakshalve vaak samengevat onder het begrip "groen". Het gevolg van al die aandacht en de discussies er omheen, is dat het publiek steeds meer belangstelling gaat krijgen voor dit onderwerp. Groen gaat waarde krijgen. Klanten krijgen steeds meer waardering voor ondernemers die aantoonbaar hier op inspelen.

Groen promoten werkt alleen als je ook groen handelt.groenondernemen
Ongeachte wat voor bedrijf, winkel of dienstverlening je als ondernemer aanstuurt, je laat verkoopkansen liggen als je niet op de groene trend inspeelt. Groen wordt meer en meer een toegevoegde waarde in je verkoopargumenten. Je kunt je ermee onderscheiden en je voegt extra's toe. Vanzelfsprekend moet je er wel wat voor doen. Je klanten prikken er snel doorheen als het bij argumenten blijft en er niet naar gehandeld wordt. Je kunt meevliegen op de vleugels van alle instanties die ons overspoelen met de noodzaak om het klimaat te beschermen.

Als je groen handelt is het niet nodig daar bescheiden over te zijn.
Zo kun je in al je promotie uitingen gelijk even vermelden wat je als groene ondernemer ondernomen hebt en wat er nog op stapel staat. En is er weer wat groens bijgekomen, is dat ook weer vermeldenswaardig. Het begrip bij je klanten hiervoor is groter dan je wellicht denkt. Kijk maar eens naar het stoppen met de gratis uitgifte van plastic tassen en zakken. Het werd moeiteloos geaccepteerd. Waar toch iets verpakt moet worden meegegeven zijn er nu recyclebare papieren zakken of tasjes. Moet je daar natuurlijk wel op laten drukken dat ze recyclebaar zijn. Dit is misschien een voor de handliggend voorbeeld, maar er is zo veel meer mogelijkheden om groen voor de dag te komen.

Je handelt groen uit overtuiging of door erkenning van de noodzaak.
Met die achtergrond zijn er tal van mogelijkheden zoals:

  • Zonnepanelen op het dak. (Ook kostenbesparend.)
  • Gebruik van groene stroom.
  • Overschakelen op LED verlichting (Levert ook nog eens geld op.)
  • Zoveel mogelijk gebruik van elektrische auto's.
  • Laten zien hoe je verpakking verwijderd zodat het hergebruikt kan worden.
  • Alleen licht laten branden als er van een ruimte gebruik wordt gemaakt. (Kan automatisch worden ingesteld)
  • Papier aan beide zijden benutten.
  • Hergebruik van grondstoffen.
  • Alle vormen van isolatie.
  • Routeplanning voor iedereen die met een auto op pad gaat. (Bespaart o.a. brandstof.)

Al deze voorbeelden kunnen helpen om groen te ondernemen. Elke voortgang op dit gebied is een reden om die ook met je klanten te delen. Dat kan via een nieuwsbrief, in gesprekken, als verkoopargument en in de sociale media. Groen is echt een waardevolle munt met twee zijden. De ene kant omdat je een bijdrage levert aan een beter milieu en de andere kant omdat je daarmee je meerwaarde aan je klanten kunt tonen.

Bewaren

Failliet of de gladiolen.
Het mag dan wel zomer zijn, er gebeurt van alles in ondernemersland. Onze landelijke bestuurders in Den Haag waren grotendeels op vakantie dus moesten we het doen met een sportzomer. Intussen meldt, tegen alle verwachting in, Zalando dat men nu echt winst heeft gemaakt. Zelfs de retail deskundigen reageren hier verbaasd op. De online onderneming met de meeste retourzendingen zou door al de daaraan verbonden kosten voorlopig nog verlieslijden, werd gedacht. En op de vraag hoe het nu toch verder zou moeten gaan met de fysieke winkels, wisten ze even het antwoord niet.

De fysieke winkels.Failliet
Het tegenovergestelde gebeurde met de MS modeketen, dat juist onder aanvoering van meneer Kahn een opfrisbeurt had gehad en nu failliet is. Nu betwijfel ik of die "vernieuwing" iedereen was opgevallen. Goed, het logo werd van saai groen verrassend vernieuwd in fris blauw en met een iets andere lettertype. Het zwakke punt zou de zachte winter zijn. Je kon immers gewoon in je herfstkleren blijven doorlopen. Ik vraag mij daarbij af of een keten als MS Mode voor een heel winterseizoen ingekocht had en zo ja, waarom ze niet flexibel inkochten al naar gelang de ontwikkelingen. Er zijn toch al heel wat snelle concurrenten die dat wel doen. Nog even terugkomend op de opfrisbeurt. De zaken zagen er wat opgeruimder uit, er waren wat betere rekken en voor de rest veel van hetzelfde. Later hoorde ik dat MS Mode stond voor een maatje meer. Als dat een voor hen belangrijke kopersgroep is had het wellicht beter geweest om de zaken bijvoorbeeld "Maatje+" te noemen. Ook in Nederland neemt het gewicht van veel mensen toe, dus dat zou dan een groeimarkt zijn. Nu blijken wat kopers inde rij te staan om de failliete boedel over te nemen. Zou de uiteindelijk koper wel in staat zijn om er spectaculaire winkels voor de juiste doelgroep van te maken? Inclusief wat vazen met gladiolen.

De fysieke winkels (2)
Er is in de stad- en winkelcentra van alles gaande. Het goede nieuws is dat er ondernemers , meestal jong, zijn met frisse ideeƫn. Zij ontwikkelen nieuwe concepten en originele producten. Zij zoeken de betaalbare panden of sluiten huurcontracten af gebaseerd op de groei. Daardoor ontstaan er concept stores en koffiezaakjes in kleine winkelpanden die alleen overdag open zijn. Gladiolen voor deze initiatiefnemers. Maar helaas vertoeven zij in een omgeving met winkels die niet in beweging zijn te krijgen. Om een stadhart of winkelcentrum te laten bruisen is veel meer nodig. De klant wil nog steeds beleving. Hij/zij wil aangenaam verrast worden door in- en exterieur, door een originele benadering, door niet alledaagse artikelen en door verrassende presentaties. Als dat niet gebeurt wordt het verschil tussen de nieuwe en de oude winkels nog groter. Het positieve is dat een aantal online ondernemingen toch ook weer wat fysieke winkels gaat openen. Uiteindelijk willen zij toch wel direct voeling met hun klanten houden. Zalando is daar een voorbeeld van evenals Cool blue. Daar bovenop komt de melding dat Bristol zijn aantal winkels fors gaat uitbreiden en tevens wat upgraden. Een reden temeer voor de zelfstandige ondernemer om zich te onderscheiden door originaliteit.

A, B of C locatie.
Er zit al wat beweging in de prijs die ondernemers aan huur moeten betalen. Wellicht heeft de hele affaire rond V&D daar versnelling ingebracht. Ik zou liever het begrip

A- locatie willen afschaffen. Geef die erkenning hooguit aan enkele unieke straten in de grote steden en de grote online winkels. Zo zijn er nu nog in een middelgroot stadje A-locaties. Weliswaar in de categorie 2 of 3, maar die A slaat nergens op. Het potentieel aan klanten staat niet in verhouding met echte A locaties. Het drijft alleen maar de huurprijzen op en dan maar klagen over de leegstand. Als verhuurder ben je toch veel beter uit als je continue je pand kunt verhuren en niet bij de eerste de beste economische dip weer met huuropzegging wordt geconfronteerd? Om de V&D panden weer verhuurd te krijgen bleken de vroede vaderen toch wel bereid zich in te zetten dat die lelijke kale plekken in hun stad weer ingevuld gaan worden. In het belang van diezelfde gemeentes zou inzet van de besturen zeer nuttig kunnen zijn bij bemiddeling tussen eigenaars van kleinere panden en bestaande en nieuwe winkeleigenaren.

Hypocriet handelen in plaats van samenwerken.
Ondernemers die hard bezig zijn om vernieuwend met klanten om te gaan en de euvele moed hadden om behalve een kopje koffie ook een glaasje wijn te schenken, kregen de wijnbranche op hun dak. Hoe durfden ze de handel van de slijterijen zo te benadelen? Er moest zelfs een gerechtelijke uitspraak aan te pas komen en zowaar moest de gemeente er ook nog een mening over hebben. Wat een hypocriet gedrag. Een slijterij mag van alles verkopen dat een beetje of nauwelijks tot zijn nering behoort. Daar hoor je nooit iemand over. De slijterij afdeling van de supermarkten en de warenhuizen hebben helemaal geen recht van spreken, want zij verkopen zelf al alles wat los en vast zit. Waarom komt nu niemand op het idee van samenwerking op de proppen. Als een modezaak of een kapper op een geschikt moment een glaasje wijn inschenkt kan die wijn toch door die plaatselijke wijnhandel geleverd worden? Dan kan die wijnhandel toch ook in die betreffende zaak vermeld worden? De klanten die dat glaasje wijn ten deel valt zouden toch ook een kortingsbon of een uitnodiging voor een proefavond van de betrokken slijterij kunnen meekrijgen. De middenstand zou zoveel meer kunnen halen uit samenwerking. Er wordt veel geklaagd door de zelfstandige middenstand dat de grote concerns alles inpikken. Door samen te werken, door op originele manier naar elkaar te verwijzen en gezamenlijke acties te ondernemen wordt het voor de klanten ook veel interessanter. Vergeet niet dat alles wat niet door online winkels verkocht wordt toch elders aangeschaft moet worden. Maak de klant dus blij en claim de gladiolen.

De vakantieperiode is voor elke ondernemer verschillend.

Juli en augustus zijn maanden, waarbij enige regelmaat (als die er al is) meestal zoek is. Als ondernemer in het MKB krijg je te maken met schoolvakanties van je kinderen, werknemers die om beurten op vakantie gaan, bedrijven die gezamenlijk op vakantie gaan, leveranciers zowel als klanten die er afwijkende schema's op nahouden en zo kunnen we nog even doorgaan. Het midden- en kleinbedrijf heeft altijd meer te organiseren. Je improvisatievermogen draait dus op volle toeren. Toch hoop ik dat iedereen, in welke functie dan ook, er even tussenuit kan. De manier waarop kan verschillend zijn, als de accu maar even opgeladen kan worden.Vakantie

Na de vakantie wordt er weer veel van je verwacht.
Hiervan hoef ik helemaal geen beschrijving te geven want uit ervaring weet je al wat je te wachten staat. Wat niet verandert is je bron van inkomsten: Je klanten. De strijd om de klant zal niet verminderen, ook al is de economie uit het dal geklommen. De klant is kritisch geworden, vergelijkt veel meer dan vroeger en de inspanning om een klant te behouden is groter. Dit schrijf ik niet als een doemscenario maar als weergave van de realiteit. Het aardige is dat gelijkertijd steeds meer MKB ondernemers hun vindingrijkheid hebben hervonden. Misschien ook wel aangestoken door die jonge gasten die overal bedrijfjes opzetten. Niet gehinderd door enige schroom stappen ze op alles en iedereen af. Ze hebben weliswaar wat minder te verliezen, maar niet als ze ook nog investeerders vinden die uiteindelijk ook rendement willen zien.

De zon wat minder hoog als het glas maar halfvol blijft.
Liever schrijf ik niet over goede voornemens, want die maak je het hele jaar door al. Veel liever heb ik het over ondernemen met een open vizier. Schakel mensen of zaken in waar je vroeger niet aan gedacht had. Kies de sociale media die bij je onderneming passen en laat de anderen links liggen. Inspireer jezelf en je medewerkers om de klant voorop te stellen. Dat loont per definitie. Ga verbindingen aan met opleidingen, hogescholen of universiteiten om een plan uit te werken wat je alleen niet zou kunnen. Er lopen heel wat studenten rond die maar al te graag een project met je ter hand zouden willen nemen. En kijk ook nog eens kritisch naar je website. Denk je even in de plaats van een klant, bezoek je eigen site en beoordeel of alles wel zo duidelijk is als je bedoeld had. Oh ja, is je website mobiel vriendelijk? Al meer dan 30% van je klanten kijkt naar je site via zijn/haar mobiel en dan moet tekst en beeld wel leesbaar zijn. Kortom, na deze hopelijk inspirerende opsomming, geniet eerst van je vakantie om daarna gemotiveerd weer aan de slag te gaan.