Knopen doorhakken.
Zo zeggen we dat in Nederland maar deze uitspaak wil net zo veel zeggen als beslissingen nemen. Juist daar zijn we niet altijd even goed in. Wel in het uitstellen van een beslissing nemen. We hebben daar "goede" argumenten voor zoals:

 • Vandaag even niet.
 • Moet er nog een nachtje over slapen.
 • Zo iets moet je niet overhaast doen.
 • Komt tijd, komt raad.
 • Eerst nog even overleggen.
 • Weet je wel wat je vraagt?

Het zijn maar enkele van de redenen waarom we denken dat beslissen niet direct nodig is.

Beslist een ondernemer sneller?knoopdoorhakken
In theorie wel. Hij/zij moet snel knopen door kunnen hakken anders stagneert de onderneming en dat is funest. Maar nu de praktijk. Elke ondernemer heeft wel ergens een bureau of een eigen wekplek tot zijn beschikking. Het zou zelfs een keukentafel kunnen zijn. En nu komt de hamvraag of beter gezegd hamvragen:

 • Hoeveel stapels liggen er op je werktafel?
 • Liggen de oudste probleemgevallen bovenop?
 • Welke stapel of welke stapels vragen om een snelle reactie?
 • Hoeveel items die om een beslissing vragen zitten ergens in je PC of laptop?
 • Zijn ze op een of andere manier geselecteerd?
 • Hoe vaak schiet het door je heen dat er nog iets beslist moet worden, terwijl je hoofd op dat moment er niet naar staat?

Dat laatste zal meer voorkomen dan je lief is en is een sein dat je het ondernemen veel aangenamer kan maken als je de te nemen beslissingen goed in beeld zou hebben.

Geen knopen doorhakken en stress gaan vaak samen.
Ik heb eens een meeting bijgewoond, die over dit onderwerp ging. We zaten met zo'n 20 managers en directeuren bij elkaar en kregen de opdracht om je grootste gram in het kort op papier te zetten. Maar eerst moest iedereen zijn/haar polsslag opnemen. De tweede opdracht was om boven je tekst de naam te schrijven aan welke persoon die gram gericht was. Weer polsslag opnemen en op een koele kikker na was die bij iedereen hoger. Daarna was er voor iedereen een enveloppe, zodat jouw grimmige verhaal verstuurd kon worden. In eens wist bijna niemand het juiste adres. Wel, dat werd wel even geregeld. Dus polsslag weer hoger. Daarna volgde nog een postzegel en het deponeren van het geheel in een mandje om gezamenlijk verstuurd te worden. Weer hogere polsslagen. Bij de laatste actie had je nog wel de keus of de enveloppe met gram werkelijk verzonden moest worden; wel of niet. Na deze keuze gemaakt te hebben werd gevraagd om maar weer eens je pols te voelen. De uitkomst: Bij iedereen was de polsslag weer terug bij af. Het maakte dus niet uit wat je gekozen had, maar dat je gekozen had.

Maak keuzes en haal opgelucht adem.
Elk moment van de dag nemen we beslissingen,soms in een split second. In het verkeer, wat je aan zal trekken, of je kwaad zal worden of niet, of je nog een koffie naar binnen giet of niet. Deze keuzes gaan min of meer vanzelfsprekend. De keuzes die je moet maken met betrekking tot de stapels op je werkplek of in je laptop vragen meer energie. Blijf die beslissingen niet voor je uit schuiven. Voortschrijdend inzicht is een pracht woord om de beslissing verder uit te stellen, maar je blijft er daar door wel langer over piekeren. Maak nu een voornemen om over alle pijn dossiers deze week nog te beslissen. Hoe die beslissingen ook uitvallen, je feestdagen kunnen wel eens heel ontspannen gaan verlopen.

Beslissingen blijven uitstellen is gelijk aan opsparen van problemen met stress als gevolg.

schrijverzoeken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snel op te lossen met slechts één klik

Hoe groen is jouw onderneming?

Met groen bedoel ik hoe serieus ben je actief bezig om mee te werken aan een beter milieu? En hoe positief is dat voor je onderneming en wordt het door je klanten gewaardeerd?

Bij de zorgen om het milieu wordt vaak de kleur groen gebruikt.Klimaat
Het onderwerp is al langer actueel en juist deze week staat het vol in de belangstelling. Wereldwijd. Als er dagenlang berichtgeving is over het terugdringen van het broeikaseffect dan zal het jou zeker ook niet ontgaan zijn. Dan kun je er dus donder op zeggen dat je klanten dit onderwerp steeds meer zal aanspreken.

Tijd voor groene zelfreflectie.
Veel ondernemingen laten hun klanten al zien hoe zij rekening houden met het broeikaseffect en publiceren daar regelmatig over. In hun publiciteit uitingen is het een onderwerp dat graag gebruikt wordt om hun klanten van de goede inzet te overtuigen.

Het zou goedkoop zijn als je als ondernemer alleen maar maatregelen neemt vanwege een positieve publiciteit. Daarom denk ik dat ondernemers die er voor kiezen om milieu vriendelijke investeringen te doen daar zelf ook volledig achter staan. Dat deze inspanningen als argument naar hun klanten worden gebruikt is vanzelfsprekend. Bovendien werkt het stimulerend naar andere ondernemers; die willen op den duur vast niet achterblijven. Daaruit volgt dan gelijk mijn vraag aan jou. Hoe groen is jouw onderneming?

Investeringen die het milieu ontlasten leiden ook tot meer waardering van je klanten.

Het is wel een kwestie van eerst doen en dan profiteren. Op termijn wordt je exploitatie voordeliger en op korte termijn heb je een extra sterk verkoop argument. Ondernemers in het MKB kunnen zich al snel onderscheiden. Voorbeelden:

 • LED verlichting. Dat leidt al gelijk tot minder elektriciteit gebruik.
 • Dat geldt ook voor ISOLATIE.
 • ZONNEPANELEN vragen minder investering dan een paar jaar geleden en leveren gelijk al eigen stroom.
 • Slimme LICHTSCHAKELINGEN beperken het stroomgebruik.
 • AUTOMATISCHE DEUROPENING, dus ook in winkels, zorgt voor veel minder warmteverlies.
 • Voor regiovervoer zijn ELEKTRISCHE BESTEL AUTO'S een prima oplossing.

Dit is nog maar een kleine opsomming. Per bedrijfspand kunnen de mogelijkheden natuurlijk verschillen. Het blijft echter de moeite waard de mogelijkheden te onderzoeken.

LED Een snelle start kun je maken met LED verlichting.

Winkel, kantoor, magazijn, werkplaats, toonzaal en horeca. Dit zijn zomaar een aantal      voorbeelden wat je met LED verlichting snel kan investeren om direct de kosten te drukken. Vind
je de investering in een keer te hoog, doe het dan in delen. Even wat cijfers op een rij:

 • In een doorsnee winkel gaat ca. 44% van de kosten op aan verlichting.
 • Kantoorverlichting verbruikt 30% van alle elektriciteit in een gebouw.
 • Met LED verlichting doe je 8 keer langer dan met de traditionele lichtbron.
 • Vervanging van oude lichtbronnen kan een besparing tot 65% opleveren.
 • Traditionele lichtbronnen geven veel warmte en een beetje licht. Bij LED is dat juist andersom.

Ben je nog niet overgeschakeld op LED dan is er nog een wereld te winnen. Het kan de eerste stap zijn om uit te groeien tot een groene onderneming. De waardering door je klanten zal de komende tijd alleen maar stijgen, mits je het ook uitdraagt.

Voorkom betalingsproblemen al bij de opdracht.

Er is niet een lijn te trekken in het betaalgedrag van debiteuren. De betaaltermijnen worden door diverse factoren beïnvloed en geven daardoor ook een wisselend beeld. Natuurlijk wordt door de leverancier van producten of diensten de schuld neergelegd bij de afnemer. In veel gevallen echter had de leverancier te vertraging kunnen voorkomen.

Het begint bij de leverancier.
Waardoor ontstaan er betalingsproblemen waar jij als leverancier debet aan bent?
Denk daarbij o.a. aan:

- Onrealistische betalingstermijn hanteren.

- De betalingstermijn niet duidelijk in de onderhandelingen meenemen.

- De wijze en de termijn van betaling niet duidelijk in de overeenkomst vastleggen.

- De betalingsvoorwaarden op de factuur pas voor de eerste keer pas zichtbaar maken.

- De levering of werkzaamheden niet correct uitvoeren.

- Klachten niet adequaat behandelen.

- Geen nieuwe betalingsafspraken maken rond de klachtenafhandeling.

- Nalaten te informeren of na levering van diensten of producten de klant tevreden is.

Als een of meerdere van deze oorzaken aan de orde is kan de schuld niet eenvoudigweg bij de afnemer neergelegd worden. Bovendien valt er voor de debiteuren beheerder weinig eer te behalen. Deze zit al bij voorbaat in de verdediging.

Is het misschien de angst om betalingscondities ter sprake te brengen?
Voor elke opdracht of order van enige omvang moet tegenwoordig strijd geleverd worden. De concurrentie is groot en de koper voelt zich sterk. De leverancier weet dit en anders ondervindt hij/zij dat wel. Wanneer is dan het juiste moment om de betaling ter sprake te brengen? In het verkoopgesprek wordt dit onderwerp wordt vaak naar achteren geschoven. Men wil de opdracht niet verliezen door een onderwerp als betaling te snel ter sprake te brengen. Dat hoeft ook niet. Bij het afronden van de prijs en/of de condities ontstaat er een prima gelegenheid om de betalingscondities aan de orde te stellen. Tegenover de uit de onderhandelingen ontstane prijs en voorwaarden kan de leverancier als tegenprestatie correcte betalingsafspraken voorleggen. Voor wat hoort wat, zullen we maar zeggen. Het belangrijkste van die uitkomst is om deze ook vast te leggen. Met name tussen welke persoon van beide partijen dit overeengekomen is.

Debiteurenbeheer wordt leuk.
Het aardige van een dergelijke aanpak is dat degene die verantwoordelijk is voor het debiteurenbeheer op een vriendelijke wijze kan terugvallen op de schriftelijk vastgelegde betalingsafspraken. Er ligt immers een deal tussen beide partijen en daar is aan te refereren. Dan nog kan het fout gaan als de leverancier de levering of de dienst niet goed uitvoert. Dat heeft hij echter zelf in de hand. En speelt er in de uitvoering of door de levering een probleem, dat is van belang om af te spreken hoeveel en op welk tijdstip dan betaald zal worden.

Ga betalingsafspraken niet uit de weg.

Is jouw website een "zapsite"?

Klanten zappen op internet net zo makkelijk als op de TV.

Zappen is niet voorbehouden aan televisie kijkers. Door hen is wel het zappen de wereld in geholpen. Het past ook in het hedendaagse tijdsbeeld. Niet gelijk boeiend, niet passend bij de wens van dat moment of een niet aansprekende persoonlijkheid in beeld? Zappen naar de volgende zenders en dat zijn er inmiddels heel veel.

Zappen op internet zou je "muizen" kunnen noemen.
We hebben jaren de tijd gehad om bij televisie kijken te leren zappen. Gewoon van de ene naar de andere zender of het schema oproepen en aanklikken wat wellicht beter smaakt. Internet bevat oneindig veel websites en ook nog veel per categorie. En waarom zou de bezoeker c.q. klant hier nu anders op reageren dan bij TV kijken? Geen zapper maar een muis en daar gaat het zappen misschien nog sneller mee ook. Bij TV hebben we in een paar seconden vaak al gezien of het programma ons boeit. Is het dan zo vreemd dat we op internet precies zo handelen? Het draait dus om het eerste scherm, in de meeste gevallen de index pagina. Dat is alles bepalend en vraagt dus om een onderzoekje bij je eigen index pagina.

Zou een klant bij jouw site ook gelijk weg zappen en naar de volgende gaan?laptop1
Je kunt het deels achterhalen bij je statistieken. Gaat het bezoek niet verder dan je index pagina, dan is er al reden voor enige ongerustheid. Dit gaat uiteraard niet op als je site maar uit een pagina bestaat. In dat geval kunnen de resultaten nog positief zijn. Komt er echter geen reactie in welke vorm dan ook, dan is het zinvol om bij een bezoek aan je eigen website de volgende checkpunten eens te hanteren.

Check van de index pagina:

Ervaar je vanuit het perspectief van een klant dat:

 • De kern van de boodschap direct zichtbaar is.
 • Er een vriendelijke, uitnodigende sfeer van uit gaat.
 • Je niet struikelt over een overdaad aan afbeeldingen.
 • De tekst zonder vergrootglas goed te lezen is.
 • De pagina niet 3 keer een A4-tje scrollen lang is.
 • De inhoud van de site duidelijk wordt weergegeven.
 • De eventuele kleuren in overeenstemming zijn met de boodschap.
 • De weg naar de overige informatie eenvoudig te overzien is.
 • Geen overdaad aan reclame die de echte boodschap in de weg zit.

Index op orde?
Als je al deze punten met ja kunt beantwoorden dan heb je wat de openingspagina betreft geen "zapsite". Voor alle duidelijkheid, het gaat hier over de weergave van je website en niet over SEO. Om uit te zoeken of je vindbaarheid op internet op orde is, zijn er vele websites die de mogelijkheid bieden dat voor je te testen. De eerste keer vaak gratis.

Index niet op orde?
Ga dan maar snel eens met de websitebouwer, wie het ook is, aan tafel zitten om de o zo belangrijke kennismakingspagina op de nodige punten aan te passen.

Je website is meer dan een visitekaartje. Het is de bepalende factor voor een verder contact.

gratis meta test