Winkelketens letten nu ook op de kleintjes. De klant is de klos.

Meer dan een half jaar geleden schreef ik over handelingen bij de kassa met als titel Kassaterreur. Het ongevraagd aanbieden van kleine zaken zoals een zakje snoepjes, een bloknootje, plakband en andere snuisterijen. Dat gebeurde bij de grote winkelketens en tot mijn verbazing soms ook bij de zelfstandige middenstand.Kassabijvangst

En hoe is de stand van zaken nu?
Juist omdat ik me inspan om nuttige tips aan zelfstandige ondernemers te geven blijf ik attent of deze groep met hinderlijke kassa aanbiedingen zich verder uitbredt. Geen moment heb ik de arrogantie om te stellen dat mijn blog van een half jaar geleden de oorzaak is dat die kassaterreur bij de zelfstandige winkels niet meer voorkomt. Althans zover ik het kunnen waarnemen. Dat is een goede ontwikkeling temeer omdat dit bijdraagt om je positief te onderscheiden van de grote jongens.

Bij grotere winkelketens lijkt de ontwikkeling juist de andere kant op te gaan.
Bij V&D zaliger was het aanbieden van ongevraagde prullaria inmiddels gewoonte geworden, tot vervelens toe. Ik stel niet dat deze ergernis de belangrijkste oorzaak van hun ondergang is geworden maar ik weet zeker dat menige klant een enorme hekel had aan die colportage aan de kassa. V&D was echter geen uitzondering. Op één dag (het was mijn boodschappenbeurt) werd ik in drie zaken door de kassamedewerkster belaagd met onnozele aanbiedingen. Bij de HEMA, het Kruidvat en Blokker. Bij bijna iedereen en mijzelf niet uitgesloten, groeide de irritatie ter plekke. Die irritatie was ook gemakkelijk waar te nemen aan de toon waarop de klanten het aanbod afwezen. Het moet toch wel triest met de omzet zijn gesteld als deze opgeschroefd moet worden door een paar euro's bijverkoop bij de kassa ten koste van klanttevredenheid.

Een kans voor de zelfstandige middenstand om zich extra te profileren.
Twee kansen voor deze ondernemers om zich te onderscheiden:

 1. Zorg voor een schone kassaomgeving. Leg eventueel een verzorgd bakje op de balie met bijvoorbeeld wat pepermuntjes. "Gratis voor een frisse mond" zou er op het bijliggende kaartje kunnen staan. Wel verpakte pepermuntjes gebruiken vanwege de hygiëne.
 2. Bied gratis iets bijzonders aan. Dat zou een kaartje kunnen zijn met daarop de nieuwste verkeersborden. Wellicht in samenwerking met Veilig Verkeer. Het zou ook een kaartje kunnen zijn met de vijf leukste winkels om ook eens te bezoeken.

Met een beetje fantasie zijn er nog veel meer mogelijkheden te bedenken. Laat een aantal winkelketens zich intussen maar rijk rekenen met het aanbieden van ongevraagde prullaria terwijl jij de klant laat zien hoe het anders kan.

Bekijk je website eens door de Google bril.Googlebril

Om succes te hebben met je website of webshop ben je voor een groot deel afhankelijk hoe gemakkelijk jou site te vinden is. Beter nog, hoe is je ranking bij de Google zoekmachines. Een juiste toepassing van de tekst speelt hierbij een grote rol en zelfs meer dan in het verleden. Alle reden dus om er eens kritisch naar te kijken want wie wil niet succesvol zijn op internet?

Wat wil Google en andere zoekmachines zijn klanten bieden?
Dat antwoord is in feite heel logisch. Aan de hand van het gekozen zoekwoord wil Google zo snel mogelijk de juiste sites presenteren. Dat wil zeggen websites waar in de kop de ingetoetste zoekgegevens direct zijn terug te vinden. Dat is echter niet alles. De relevante zoekwoorden moeten ook terugkomen in de kopregels en in de bijbehorende tekst. Als je met dit gegeven de tekst van je website door die Google bril bekijkt en je constateert dat hieraan voldaan wordt, dan ben je er nog niet. De beschrijving van je website, direct onder de titel, moet èn Google èn de bezoeker overtuigen dat het om de juiste website gaat.

Zoekmachines letten op nog meer zaken.
Het mag verwacht worden dat je de juiste zoekwoorden en -zinnen in de keywords van je website zijn ingevuld. Deze zoekwoorden zijn eveneens een belangrijke richtlijn voor Google maar ze moeten dan wel in je teksten terug te vinden zijn.

Geruime tijd was het zinvol om de zoekwoorden in de tekst (content) veelvuldig terug te laten komen. Dit ging som zover, dat de tekst moeilijk leesbaar werd door het omgeremd inpassen van de zoekwoorden. Dit ging natuurlijk ten koste van de leesbaarheid en wekte irritatie op bij de bezoekers. Google heeft zijn zoektechniek inmiddels nog fijner afgesteld, waardoor deze verwrongen teksten zich tegen je keren. Gevolg: een ongunstiger ranking.

Ondersteunen afbeeldingen de tekst of juist niet?
Iedereen is het er wel over eens dat juist gekozen foto's en afbeeldingen een website aantrekkelijker kunnen maken. In drie gevallen gaat dit echter niet op.

 • Steeds meer zie je prachtige afbeeldingen in de kop van een website. Een stap verder is het laten zien van een slide met drie of vier foto's. Vaak wordt in elke foto nog een stukje tekst verwerkt. Zoekmachines vinden dit niet fijn en het draagt niet bij aan je ranking. Voor de bezoeker betekent zo'n slide een afleiding van het hoofddoel: De aankondiging van je onderneming, product of activiteit. Een fraaie openingsfoto samen met een functionele tekstregel werkt het beste. Geen "welkom" dus.
 • Foto's of afbeeldingen die geen relatie hebben met de tekst en alleen maar als versiering zijn aangebracht. Een bezoeker zal het ook niet waarderen als de kwaliteit onder de maat is. Zoiets maakt gelijk een goedkope indruk.
 • Verkeerde toepassing van "call-to-action". Dat zijn buttons in alle vormen en kleuren die uitnodigen om aan te klikken. Die kunnen heel nuttig zijn om een bezoeker snel naar een bepaald onderwerp of aanbieding te leiden. Dit gebruik moet echter niet doorslaan door bijvoorbeeld meerdere call-to-actions op een pagina te plaatsen of nog erger twee of drie verschillende. Dit brengt de bezoeker in verwarring en dat wil je niet. Soms zijn de call-to-action ook nog eens agressief. Volgeschreven in de gebiedende wijs zoals "Koop nu!". Een Nederlander reageert dan al snel van "Dat bepaal ik zelf wel".

Advies: Zet de Google bril op en bekijk je eigen website eens met de bovenstaande informatie als meetlat. Heb je twijfels of zie je dat er echt wat met de tekst van je website moet gebeuren dan kan de hulp van een tekstschrijver met kennis van SEO, zoekwoorden vriendelijke tekst, een oplossing bieden.

Hoeveel bedrijven zijn er nog niet online?online1

Het AD publiceerde recentelijk een artikel over het aantal bedrijven dat niet online zou zijn. De bronnen waren het Telefoonboek.nl met een onderzoek onder 100.000 ondernemingen en het CBS. De eerste conclusie van het Telefoonboek was dat 52,4 procent van de Nederlandse bedrijven niet over een functionerende website beschikken. Dat werd echter door het CBS gecorrigeerd. Zij constateerden dat 4 procent van bedrijven vanaf 10 werknemers niet online zijn. Om het wat overzichtelijker te maken heb ik dit belangrijk gegeven verder uitgewerkt en in beeld gebracht.

De categorie van bedrijven in Nederland volgens het CBS.
Zoals bekend richt ik mij vooral tot het MKB en in dit geval specifiek tot de ondernemers met minder dan 10 werknemers. In de onderstaande statistiek is in blauw het aantal niet online zijnde ondernemingen weergegeven.
statistiekonlineBij eenpersoons ondernemingen zijn er 558.300 niet online. Het Telefoonboek geeft 52,4 procent op van het totaal. Gezien het geringe aantal ondernemingen dat niet online is in de groep van meer dan 9 personen, heb ik de 52,4 procent bijgesteld naar 50 procent)
Bij de ondernemingen bestaande uit 2 tot 9 personen kom ik dan uit op 144.800 bedrijven die niet online zijn. Het CBS geeft op dat het percentage bij bedrijven boven 9 personen slechts 4 procent is. Door dat lage percentage is het blauwe deel van de kolom niet zichtbaar. Het gaat daarbij om 2480 ondernemingen.

In totaal 725.580 bedrijven in Nederland niet online!
Dat is een dramatisch getal in deze digitale tijd, terwijl Nederland zo bekend staat als een van de meest digitaal ingestelde landen van Europa. De statistiek en de cijfers laten zien dat het grootste lek bij de ondernemingen van 1 tot 9 personen zit. Daar is dus nog een wereld te winnen. Natuurlijk zullen er ondernemingen zijn die een doelgroep hebben waar internet totaal niet in beeld is. Maar Telefoonboek geeft aan dat er zo'n 15.000 ondernemers zijn die wel een domeinnaam hebben geregistreerd maar er niets mee doen.

Inhaalslag dringend nodig.
De tijd dat alleen een visitekaartje toereikend was ligt al ver achter ons. Als ondernemer kun je nauwelijks zonder een website en dan heb ik het nog niet eens over andere sociale media. Een website, en die hoeft niet beslist uitgebreid te zijn, biedt teveel contactmogelijkheden dat het een misser is om deze niet in te zetten. De kosten voor een domeinnaam en provider zijn tegenwoordig niet hoog meer. In mijn blog "Is jouw website een "zapsite"? Lees je waar een website aan moet voldoen. Daarbij is het nuttig om af te wegen of je zelf een website kunt maken of dit moet uitbesteden. In het laatste geval is het van belang op de kwaliteit t.o.v. de kosten te letten. Neem daarin mee of de inhoud zelden of juist regelmatig moet worden aangepast, wie dit gaat doen en wat het extra kost.
schrijver zoeken

 

 

 

 

 

 

Op te lossen met slechts één klik

Menig middenstander kan overleven door creativiteit en durf.

De reden om dit te schrijven vond ik in een uitzending van Nieuwsuur. Daarin kwam een eigenaar van een fietsenwinkel aan het woord die zijn omzet sterk zag dalen. De echtgenote die sterk bij de zaak betrokken is, verwoordde de situatie. De boosdoener was het grootste online bedrijf op fietsengebied. Ook de oprichter van dit uit de kluiten gegroeid bedrijf kwam aan het woord. Duidelijk was in ieder geval dat ze beiden weinig op hadden met de andere partij. Feit is dat de online winkel nog verder gaat uitbreiden en de gespecialiseerde fietsenwinkel alleen maar krimp ziet.

Internet en grootschalige inkoop is dus de schuldige.

Vanuit de perceptie van de zelfstandige fietsenhandelaar lijkt dat een juiste vaststelling. Maar dat is voor dit ondernemerspaar geen oplossing. Om het wat breder te trekken schrijf ik verder over de zelfstandige ondernemer want wat de fietsenwinkel overkomt is niet uniek. Om te beginnen moet je je hoofd schoonmaken van de gedachte dat internet de schuld van alles is. Doe je dat niet dan zul je verder ook niet oplossingsgericht kunnen denken. Internet is niet weg te denken. Internet is een massamedium en bij succes kan het om hele grote getallen gaan. Dit getuige de grote hal met alle soorten fietsen van het online bedrijf en die hal gaat ook nog twee keer zo groot worden. Dit zijn gewoon feiten en voor je voortbestaan moet je andere richtingen uit gaan denken.

Zeg nergens direct nee tegen.

Dat is een voorwaarde om uiteindelijk tot nieuwe en uitvoerbare ideeën te komen. Wegstrepen kan immers altijd nog maar als een idee gelijk afgewezen wordt kan die ook geen nieuwe ideeën meer oproepen. Voor veel middenstanders is doorgaan op de huidige voet geen oplossing. Er moet dus iets gebeuren waar eerder nooit aan gedacht is. Dan is het goed om met een aantal mensen aan tafel te gaan zitten de creativiteit de vrije loop te laten. Kies voor dit gespreksteam wel positief ingestelde mensen, mannen en vrouwen, mensen die vanuit de klant kunnen denken, mensen die ondernemerservaring hebben en vooral ook iemand van buiten de branche. Geef ze ook de kans om eerlijk te zijn, ook al zul je dat niet altijd als prettig ervaren.

Weer even terug naar de fietsenwinkel.creatief

Eerlijk gezegd vind ik het woord fietsenwinkel niet op z'n plaats voor een vakbekwaam en lang bestaande middenstandzaak.Ik wil er maar mee zeggen dat er al veel vakkennis en ervaring voorhanden is. Wat zou er in dit geval zoal ter sprake kunnen komen?

 • Samenwerking met een of meer andere branchegenoten, ook al zijn ze nu nog je concurrent. De kans is groot dat ze hetzelfde probleem hebben.
 • Gezamenlijke inkoop optuigen, waardoor het prijsverschil met het internetbedrijf veel kleiner wordt.
 • De verkoop van fietsen niet meer als eerste prioriteit zien, maar een gezamenlijk servicecenter oprichten. Vaste prijzen, snelle afhandeling, leenfietsen, defecte fietsen ophalen, lekke band service ter plekke (lokaal).
 • Service- en onderhoudpakketten aanbieden aan iedereen die een online fiets heeft gekocht.
 • Door de vele serviceklanten met een veel bredere groep van wellicht toekomstige kopers in contact komen.
 • Niet elke online koper zal tevreden zijn en is een potentiële nieuwe klant.
 • Een geweldige, dus gemakkelijk leesbare, website opzetten en zorgen voor website promotie. Met een goede aanpak kan je een hoge rating bij Google bereiken.
 • Vergeet alle andere sociale media niet.
 • Je hebt iets nieuws dus zoek de publiciteit op.

Dit zijn slechts voorbeelden van ideeën die ter sprake zouden kunnen komen. En nu heb ik nog niet eens gehad over de presentatie van de serviceruimte, de verkoop ruimte, de wachtruimte, de kleding enz. Dat alles moet nieuw, anders en uniek zijn.

Door de actualiteit heb ik in dit blog de fietsenhandel als voorbeeld genoemd. Deze aanpak tot vernieuwing kan uiteraard voor vele andere branches opgaan en dan zullen er weer andere oplossingen op tafel komen. Maar wel denken vanuit het standpunt dat het glas halfvol is.